nasesluzby_obr

Developed in conjunction with Ext-Joom.com


Critical Incident Management Service (CIM)

CIMOdborní a profesionálni konzultanti spoločnosti Human Dynamic sú pripravení poskytnúť okamžité služby v prípadoch priemyselných havárií, prírodných katastrof, teroristických útokov, či iných traumatizujúcich situáciách. Vďaka širokému pokrytiu priamych zastúpení, máme skúsenosti s pomocou a podporou pri nedávnom zemetrasení v Číne, tsunami v Japonsku a južnej Ázii, radiačných katastrofách, aj pri rôznych iných kritických incidentoch na pracovisku, ako napríklad predčasné úmrtie alebo samovražda. Human Dynamic je jeden z najlepších poskytovateľov služieb podpory organizácie na efektívne riadenie kritických incidentov tak, aby mali čo najmenšie traumatické dopady. Zároveň podporuje organizácie v proaktívnom plánovaní riadenia rizík.

Critical Incident Management Service (CIM)

Human Dynamic’s professional consultants are ready to provide immediate remedial services in the events of industrial accidents, natural disasters, terrorist attacks and other traumatic situations. With its wide direct-office coverage in the Asia Pacific region and beyond, coupled with down-to-earth experience in supporting the recent China’s earthquake, Japan’s tsunami and radiation disasters, South Asia’s tsunami and different critical incidents at the workplace, Human Dynamic is one of the top service providers in supporting organizations for effective management of critical incidents to contain the traumatic impacts to the minimum while also supporting organizations for proactive risk management planning.