nasesluzby_obr

Developed in conjunction with Ext-Joom.com


Change Management Consulting (CMC)

CMCTam, kde je obchodná konkurencia, tam je prítomná aj zmena. S novým spôsobom riadenia, fúzií, akvizícií, reštrukturalizácie a iných klientom-riadených iniciatív vedúcich k zmene, posyktuje Human Dynamic poradenské služby pre manažment a ľudské zdroje. Tieto konzultačné služby vám pomôžu posilniť odborné vedomosti, zručnosti, komunikačné stratégie a viesť organizačné zmeny efektívne na všetkých úrovniach pred, počas i po zavedení zmien. Human Dynamic je partnerom, ktorý vám pomôže vybudovať úspešnú a efektívnu organizáciu, ktorá je schopná adaptovať sa na akúkoľvek zmenu, a to za všetkých obchodných podmienok.


Change Management Consulting (CMC)

Where there’s business competition, there’s change. With new leadership on board, right-sizing, mergers and acquisitions, restructuring or other client-driven change initiatives, Human Dynamic’s CMC provides advisory consultations to management or HR to empower them with professional knowledge, skills and communications strategies to lead the organizational change effectively at all levels before, during and after the transition. Human Dynamic partners with you to build a resilient and high-performing organization that is able to adapt quickly to change and the evolving business conditions.

001_23Späť na služby