nasesluzby_obr

Developed in conjunction with Ext-Joom.com


Outplacement Consulting Service (OCS)

OCSReštrukturalizácia, outsourcing a znižovanie stavov môže výrazne ovplyvniť korporátnu značku, ak tieto zmeny nebudú zvládnuté s vhodnou starostlivosťou o zamestnancov. Náš program OCS pomáha prepusteným zamestnancom profesionálnou podporou ich emocionálnych potrieb, ako aj pomocou a odporúčaniami pri ďalšom hľadaní práce, plánovaní kariéry a jej rozvoji. Integráciou programu OCS s CMC, Human Dynamic môže podporiť vašu organizáciu tým, že minimalizuje neistoty ostávajúcich zamestnancov na ceste ku korporátnemu úspechu.


Outplacement Consulting Service (OCS)

Restructuring, outsourcing and redundancy may affect corporate brand if not being handled appropriately with proper care to impacted employees. Our OCS program helps the released employees to move forward in their life and career by providing professional support to their emotional needs, equipping them with job searching skills and assisting them in career planning and development. Integrating OCS with CMC, Human Dynamic further supports your organization in minimizing uncertainties during the exercise and restoring morale of staying employees for corporate success.