nasesluzby_obr

Developed in conjunction with Ext-Joom.com


Work Life Coaching (WLC) / Employee Assistance Program (EAP)

WLCOd 24-hodinových konzultačných služieb na bezplatnej telefonickej linke, cez tefonické, e-mailové a osobné konzultácie, zahrňujúc online vzdelávaciu platformu, naši konzultanti sú pripravení poskytnúť poradenstvo zamestnancom a ich rodinným príslušníkom na tému pracovných výziev, kariérneho rastu, rodinných či manželských problémov, otázok psychického zdravia, riešenia interpersonálnych konfliktov, mediácie, témy osobného rastu, či právnych alebo finančních záležitostí, a iné. Spoločnosť Human Dynamic je globálny poskytovateľ služieb s celosvetovou sieťou expertov a silným lokálnym zastúpením. Služby poskytuje klientom “šité na mieru” v niekoľkých jazykoch, a sú prispôsobené lokálnej kultúre. Skúsení dborníci poskytujú podporu pre domácich ako aj zahraničných klientov.
Human Dynamic výnimočný WLC Program prináša oveľa viac ako tradičný Employee Assistance Program (EAP). Je to aj kombinácia výkonnostného, transformačného a kariérneho koučingu pre rozvoj a vylepšovanie zručností zamestnancov, a pre udržiavanie talentov, čím sa zvyšuje schopnosť oddelenia ľudských zdrojov zasiahnuť svojich zamestnancov.

Work Life Coaching (WLC) / Employee Assistance Program (EAP)

From 24-hour hotline consultation services and telephone consultation services to face-to-face and electronically delivered consultation services in addition to a e-learning platform, our consultants are well-placed to address Work Challenges, Career Development Issues, Marital & Family Issues, Mental Health Issues, Interpersonal Conflict/Mediation, and Personal Growth, and Legal & Financial Issues, etc. to employees and their family members. As a global service provider with a worldwide network plus an unmatched strong direct office presence in Asia and Europe, Human Dynamic is committed to provide multi-lingual and culturally congruent programs to all who use our services with expertise to support local and expat consultations.

Human Dynamic’s premium WLC offers more than the traditional Employee Assistance Program (EAP) does in combining Performance Coaching as well as Transition and Career Coaching to develop and enhance employees’ skills set, help in talent retention, thus extending and magnifying HR’s efforts and reach to their employees.