nasesluzby_obr

Developed in conjunction with Ext-Joom.com


Learning & Development (L&D)

076Od individuálneho prístupu až po veľké skupiny, program Vzdelávania a rozvoja (L&D) je pripravený odovzdať zručnosti spojené s riadením a osobnostným rastom. Spolu s HRM/HRD/OD/pracovnými a organizačnými konzultáciami, tento program podporuje kultúru kontinuálneho rastu a rozvoja, motivuje a zvyšuje zamestnancom odbornosť, a tým vytvára optimálnu výkonnosť na pracovisku.


Learning & Development (L&D)

From one-on-one to large scale, Human Dynamic’s L&D program is well-poised to impart leadership and people skills along with personal growth. Combined with our HRM/HRD/OD/Industrial and Organization consultation, this program cultivates a learning culture, raises motivation and employee expertise, and thus creating an optimum performance workplace.