nasesluzby_obr

Developed in conjunction with Ext-Joom.com


Business Leadership Coaching (BLC)

BLCKoučing sa stal pre organizácie prevládajúcim nástrojom na rozvoj ľudí (CIPD Taking the Temperature of Coaching Report 2009). Program BLC vedie stredných i vrcholových manažérov k dosiahnutiu špičkových výkonov so schopnosťou viesť, a k cibreniu medziľudských a strategických schopností, ktoré sú často kritické pre najvyššiu i najnižšiu líniu výkonu organizácie. Cieľom programu BLC je odstrániť prekážky a poskytnúť riešenia v oblasti vodcovstva, zrýchliť efektívnosť v novej pozícii, a pripraviť manažérov tak, aby boli schopní zvládať organizačné výzvy, viesť tímy a organizačný rast.

Business Leadership Coaching (BLC)

Coaching has become a prevalent people development tool for organizations (CIPD Taking the Temperature of Coaching Report 2009). Human Dynamic’s BLC program coaches middle and senior managers to achieve personal peak performance with enhanced leadership, interpersonal and strategic capabilities which are critical to both top-line and bottom-line of organizational performance. BLC aims to eliminate hurdles and provide solutions to leadership excellence, accelerates new role effectiveness and prepares managers for necessary skills to be competent leaders who are able to take on organizational challenges and to lead teamwork and organizational growth.