nasesluzby_obr

Developed in conjunction with Ext-Joom.com


Human Dynamic ponúka Integrated People Management Solution (IPMS) pre spoločnosti 21. Storočia. Ide o komplexné služby, ktoré pomáhajú organizáciám zvládnuť zmenu, vybudovať úspešné tímy a zvýšiť efektivitu svojich zamestnancov.

Súčasné podnikateľské prostredie prináša pre manažment organizácií veľké množstvo problémov, ako je napríklad vysoká absencia pracovníkov, nedostatočná morálka, fluktuácia zamestnancov, strata talentov, neefektívne využívanie pracovného času, časté sú pocity vyhorenia.
Potenciál IPMS spočíva v jeho schopnosti flexibilne reagovať na spomínané problémy. Spája spektrum služieb, ktoré zasahujú do všetkých úrovní riadenia organizácie. Poskytované služby sú vhodne skombinované na základe individuálnych potrieb konkrétnej organizácie.

 kocka nova


Výhody IPMS:

  • Oboznámite sa so stratégiami, ktoré Vám umožnia zvládnuť organizačné zmeny, ako je napríklad reorganizácia vašej spoločnosti, fúzia, znižovanie počtu zamestnancov, vytvorenie spoločného podniku atď. Budete vedieť správne a efektívne komunikovať o zmenách.
  • Poradíte si s rizikami neadekvátneho správania sa na pracovisku.
  • Budete sa vedieť postarať o prepustených zamestnancov a podporiť zostávajúcich pracovníkov.
  • Znížite fluktuáciu zamestnancov a obmedzíte stratu talentov.
  • Obnovíte a zlepšíte pracovnú morálku.
  • Môžete si vybrať z množstva tréningov a workshopov zameraných na otázky organizačného rozvoja, zvládnutie procesu zmeny, budovanie zdravých vzťahov na pracovisku a podobne.
  • Pomôžete zamestnancom a manažérom zvládať pracovný stres, ako aj stres v osobnom živote.
  • Budete mať k dispozícii tím skúsených profesionálov pripravených postarať sa o fyzickú a psychickú pohodu vašich zamestnancov na pracovisku aj mimo neho.